Kuusan vanha metsä

Tälle alasivustolle kehittyy vähitellen Kuusan vanhan metsän oma saitti. Tämä upea, koskemattomuutta huokuva 8,1 hehtaarin alue kattaa Laukaan ev.-lut. seurakunnan metsäsuunnitelman kuviot 210, 211, 213 ja 214. Paikallisten asukkaiden ja muiden metsän virkistyskäyttäjien suureksi suruksi metsä on lähes kokonaan tarkoitus avohakata.

Kuusan vanha metsä täyttää kokonaisuudessaan Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelma METSOn suojelukriteerit, kaksi kuviota jopa tiukimmat I-luokan kriteerit. Kuusan vanhassa metsässä viihtyvät uhanalaiset lajit kuten liito-orava, töyhtö- ja hömötiainen (erittäin uhanalainen) sekä pyy.

Seurakunta hylkäsi syksyllä 2018 ELY-keskuksen suojelutarjouksen. Päätöksestä tehtyyn valitukseen odotetaan hallinto-oikeuden kantaa. ELYn käyttämät yksikköhinnat ovat nousset hylkypäätöksen jälkeen. Seurakunnan kannattaisi pyytää uusi tarjous.

Olisi hienoa ylläpitää "Kuusan kirkkometsän" suojelualueen sivustoa, tarjota sen kautta ihmisille välähdyksiä metsän elämästä ja kehottaa heitä osoittamaan kiitollisuutensa metsän suojelusta tukemalla Laukaan seurakunnan toimintaa lahjoituksin ja kirkkoon liittymällä. Elokuussa 2019 joukko kuusalaisia tapasi seurakunnan johtoryhmän jäseniä ja luovutti 185 henkilön allekirjoittaman, kirkkovaltuustolle osoitetun vetoomuksen poistaa Kuusan vanha metsäsuunnitelman hakkuukohteiden joukosta, sillä sen hakkuu olisi sen käyttäjille peruuttamaton ja korvaamaton menetys. Jätimme seurakunnalle myös tämän kirjeen, johon seurakunta ei valitettavasti ole vastannut.

Emme halua heikentää vaan parantaa seurakunnan toimintaedellytyksiä! Olemme mm. saaneet kokoon 4000 euron edestä ilmoituksia lahjoitushalukkuudesta srk:lle, jos suojelu toteutuu. Jos olet valmis lahjoitukseen tai kirkkoon liittymiseen suojelun kannustamiseksi, lähetä viestiä!