Kuusan vanha metsä

Kuusan vanha metsä on upea, koskemattomuutta huokuva 8,1 hehtaarin alue, joka kattaa Laukaan ev.-lut. seurakunnan metsäsuunnitelman kuviot 210, 211, 213 ja 214. Paikallisten asukkaiden ja muiden metsän virkistyskäyttäjien suureksi suruksi metsä on käytännössä kokonaan tarkoitus avohakata.

Kuusan vanha metsä täyttää kokonaisuudessaan Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelma METSOn suojelukriteerit, kaksi kuviota jopa tiukimmat I-luokan kriteerit. Kuusan vanhassa metsässä viihtyvät uhanalaiset lajit kuten liito-orava (syksyllä 2020 yhä vahvemmin), töyhtö- ja hömötiainen (erittäin uhanalainen) sekä pyy. Metsässä olen nähnyt niin pohjan- kuin valkoselkätikankin, ja siellä kohtaa usein ketun. Kesällä 2020 näyttäytyi mäyrä riistakameran kuvissa (kuvaus srk:n luvalla).

Seurakunta hylkäsi syksyllä 2018 ELY-keskuksen suojelutarjouksen. Päätöksestä tehtyyn valitukseen odotetaan yhä hallinto-oikeuden kantaa. ELYn käyttämät yksikköhinnat ovat nousset hylkypäätöksen jälkeen. Seurakunnan kannattaisi pyytää uusi tarjous.

Olisi hienoa ylläpitää "Kuusan kirkkometsän" suojelualueen sivustoa, tarjota sen kautta ihmisille välähdyksiä metsän elämästä ja kehottaa heitä osoittamaan kiitollisuutensa metsän suojelusta tukemalla Laukaan seurakunnan toimintaa lahjoituksin ja kirkkoon liittymällä. Elokuussa 2019 joukko kuusalaisia tapasi seurakunnan johtoryhmän jäseniä ja luovutti 185 henkilön allekirjoittaman, kirkkovaltuustolle osoitetun vetoomuksen, johon kerättiin nimiä mm. Vanhaa metsää esittelevässä valokuvanäyttelyssä. Vetoomuksen allekirjoittajat pyytävät seurakuntaa poistamaan Kuusan vanhan metsän srk:n metsäsuunnitelman hakkuukohteiden joukosta, sillä sen hakkuu olisi sen käyttäjille peruuttamaton ja korvaamaton menetys. Jätimme seurakunnalle myös tämän kirjeen, johon seurakunta ei valitettavasti ole vastannut.

Emme halua heikentää vaan parantaa seurakunnan toimintaedellytyksiä! Olemme mm. saaneet kokoon 4000 euron edestä ilmoituksia lahjoitushalukkuudesta srk:lle, jos suojelu toteutuu. Jos olet valmis lahjoitukseen tai kirkkoon liittymiseen suojelun kannustamiseksi, lähetä viestiä!

Kuusan vanha metsä ei ole suuri, nykyisellään vain karkeasti 250 m x 300 m, joten siellä ei voi kovin pitkään vaeltaa ennen kuin tulee jo ulos metsästä. Sen sijaan se on elvyttävä luonnonrauhan tyyssija, joka soveltuu viipyilevään ja havainnoivaan kuljeskeluun tai paikallaoloon.

Kuusan vanhaan metsään löytää seuraamalla Metsoreittiä Kuusasta kohti Haapalaa. Kirjaimellisesti metsän keskelle pääsee tietä pitkin, sillä metsäsuunnitelman kuvion 210 erottaa muusta metsästä Erärannantie. Tälle tielle pääsee lähtemällä Kuusasta kohti Suolahtea ja kääntymällä Erämiesten majan viitalla varustetulle hiekkatielle. Muutama sata metriä radan ylityksen jälkeen tie haarautuu. Metsään vie vasen haara. Kun tien oikealla puolella näkyy Metso-reitin opaste, metsä kohoaakin jo tien molemmin puolin:

Tie on kapea, mutta siellä täällä on leveämpiä kohtia, joihin pystyy jättämään auton, esimerkiksi edellä mainitussa tien haarautumiskohdassa sekä kuvion 210 keskivaiheilla n. 100 metriä yllä näkyvän opasteen kohdasta tien molemmin puolin:

Tien pohjoispuolisella metsäalueella (kuvassa vasemmalla) ei ole juuri polkuja, mutta Kuusan vanha metsä on lähes kauttaaltaan helppokulkuinen, joten polkuja ei edes tarvita. Eteläpuolisella, suuremmalla alueella on Metso-reitin lisäksi useita muita polkuja ahkerasti tallatuista heikosti erottuviin. Monet pienemmistä lienevät lähinnä eläinten käytössä.

Metsän keskellä on hieno kosteikko, joka sopisi vaikka virrenveisuuseen!